0

خواستگاری و ازدواج

چگونه یک تحقیق خواستگاری مطمئن انجام بدیم؟

چگونه یک تحقیق خواستگاری مطمئن انجام بدیم؟

گفتگوی خواستگاری ، لازم است؛ اما تمام آنچه را که ما از شناخت طرف مقابل می خواهیم، به ما نمی دهد. در مواردی ممکن است با هرشگردی که در گفتگو به کار می بریم، نتوانیم به آنچه در درون او می گذرد، پی ببریم؛ اما اگر تحقیق به صورت اصولی انجام بگیرد. میتواند کمک شایانی به شناخت طرف مقابل کند. در تحقیق، باید چند نکته مهم را در نظر گرفت.

عالم برتر در یک نگاه

رسالت و ماموریت عالم برتر، گشودن مسیری برای ورود به عالم حقیقی حیات انسان‌هاست. عالمی که اگر انسان رهجو موفق گردد در آن به سر ببرد، همه‌ی ابعاد وجودی و استعدادهای درونی‌اش در مسیر تکامل قرار گرفته و این رشد و قرب نتیجه‌ای جز آرامش پایدار و ابدی نخواهد داشت. این اولین بار است که یک گروه آموزشی هدف خود را زندگی بهتر براساس واقعیت قرار می‌دهد.